Współpraca

Drodzy Państwo,

 

 

1. Propozycje wydawnicze, CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: propozycje@wydawnictwobona.pl. Powinny im towarzyszyć dane kontaktowe: imię i nazwisko autora, krótki życiorys, a także adres e-mail.

 

2. Propozycje utworów do publikacji oraz tłumaczeń prosimy nadsyłać w formie fragmentu tekstu,  w przypadku książki —  również załącznika zawierającego jej półstronicowe streszczenie.

 

3. Zainteresowanych współpracą ilustratorów prosimy o nadsyłanie adresów stron internetowych, a także — w przypadku autorów z dorobkiem —  listy wcześniejszych publikacji.

 

4. Czas rozpatrywania propozycji wynosi około dwóch miesięcy, przy czym  zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się wyłącznie z wybranymi autorami i nieuzasadniania swoich decyzji.

 

5. Nie odsyłamy i nie przechowujemy tekstów niezamówionych.

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich miłośników lietratury dziecięcej!